Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201062252 "ПР ОСЕМДЕСЕ КЪМ ДВАЙСИ" ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново ул. "Ал.Бурмов" 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" гр.Дряново BG161PO001-4.1.03-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз