Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200209571 Ресурс Консултинг
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. "Орлово", №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Карлово BG051PO001-5.2.07-0066-C0001
Социални асистенти и домашни помощници в подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат BG051PO001-5.2.07-0055-C0001
Предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в Община Сопот BG051PO001-5.2.07-0246-C0001
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
"Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец" BG051PO001-5.1.02-0027-C0001
Крачка напред в бъдещето BG051PO001-1.1.07-0060-C0001
"Отново на училище" - реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в общ. Камено" BG051PO001-4.1.06-0029-C0001
Звена към ДСП в община Стралджа BG051PO001-5.1.04-0036-C0001
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ BG051PO001-5.1.04-0116-C0001
Предоставяне на социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Благоевград BG051PO001-5.1.04-0139-C0001
Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново BG051PO001-5.1.04-0087-C0001
Активна грижа: предоставяне на социални услуги в домашна среда в община Средец BG051PO001-5.1.04-0037-C0001
Помощ в общността BG051PO001-5.1.04-0158-C0001
Квалификация и мотивация BG051PO001-1.1.10-0060-C0001
Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен BG051PO001-4.1.05-0158-C0001
Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация- гр. Сунгурларе чрез повишаване на квалификацията на служителите в нея BG051PO002-2.2.12-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз