Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831690750 ВИСТА 95 ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Костинброд 2230 Костинброд ул. "Д.Дебелянов" № 31




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Златарица BG161PO001-4.1.03-0080-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" гр.Дряново BG161PO001-4.1.03-0068-C0001
Ние сме част от Вас BG161PO001-1.1.11-0016-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск BG161PO001-1.1.11-0019-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0025-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Попово чрез изграждане на ЦНСТ BG161PO001-1.1.11-0035-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0066-C0001
Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център BG161PO001-4.1.05-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз