Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 820184003 Общински пазари ЕООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Троян 5600 Троян ул. Г. С. Раковски 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Троян BG051PO001-5.2.07-0064-C0001
Актавис пътува BG051PO001-2.2.03-0371-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз