Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103321208 ЕТ "Валентино - Валентин Вълканов"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Александър Дякович, № 26, вх. А, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" BG051PO001-5.2.06-0090-C0001
„Домашен помощник и социален асистент – грижа в семейна среда за достоен живот на хората в община Ветрино” BG051PO001-5.2.07-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз