Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121062052 ДИАМЕД ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Христо Ценов" №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Младите учени - потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология BG051PO001-3.3.04-0058-C0001
Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентноспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина BG051PO001-3.3.04-0042-C0001
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
Разработка на микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал BG161PO003-1.1.06-0030-C0001
Разработка на иновативен метод за диагноза на застрашена бременност с цел приложение в практиката BG161PO003-1.1.05-0002-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001
"Нови технологии за по-висока енергийна ефективност в СМДЛ "Кандиларов" ООД" BG161PO003-2.3.02-0495-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз