Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040215128 Т.Е.А.М
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул."Тотлебен" №71-73
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентноспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина BG051PO001-3.3.04-0042-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "СИ ПИ ЕЙ" ООД чрез модернизиране на производството на органични и не органични сертифицирани стандартни разтвори. BG161PO003-2.1.06-0316-C0001
Повишаване на ефективносттана производствените процеси и създаване на предпоставки за износ на продукцията на "Аптечно-Велико Търново-2000"АД BG161PO003-2.1.11-0104-C0001
Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали BG161PO003-1.1.04-0018-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Подкрепа за приложните изследвания в Института по полимери за разработване на нови полимерни и композитни материали от неконвенционални суровинни източници с приложение в екологични, енергоспестяващи и свързани със здравето технологии BG161PO003-1.2.04-0096-C0001
"Внедряване на иновативна услуга за изпитване на химическата безопасност на опаковки за храни и стоки и играчки, предназначени за деца от "Алми Тест" ООД" BG161PO003-1.1.07-0082-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз