Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121116614 "Балкан - Експрес - Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Град София,общ.Красно село кв."Борово", ул."Невестина скала" №18, ет.7, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен” BG161PO001-3.1.02-0100-C0001
"Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски" BG161PO005-1.0.07-0007-C0001
Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово BG161PO001-4.1.04-0008-C0001
Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех BG161PO003-2.1.08-0321-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Хидроплан Инженеринг Груп” ЕООД чрез сертифициране съгласно международните стандарти БДС EN ISO 9001: 2008 и БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) BG161PO003-2.1.08-0328-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Монтана" BG161PO001-1.4.07-0022-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ "Буратино" гр.Суворово BG161PO001-4.1.03-0033-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Божурище BG161PO001-1.1.09-0045-C0001
"Внедряване в производство на иновативни продукти - Обективи за цифрови камери" BG161PO003-1.1.04-0057-C0001
"Диверсификация на продукцията на "Оптикелектрон Груп" АД чрез внедряване в производство на иновативен продукт "Приставка за смесване на изображение от видимата област с изображение от друг спектрален интервал"" BG161PO003-1.1.07-0080-C0001
Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция” BG161PO003-1.1.07-0650-C0001
Повишаване капацитета на общинска администрация Тополовград BG051PO002-2.2.12-0027-C0001
Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служителите от ОА Минерални бани чрез участие в обучения BG051PO002-2.2.15-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз