Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200453682 ПЕТКОВ И ПАРТНЬОРИ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София-1619, ДАМЯНИЦА N 2 , ж.к. КАРПУЗИЦА, вх.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0110-C0001
„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово” BG161PO001-1.4.04-0007-C0001
"Технологична модернизация в предприятие от мебелната промишленост - ЕТ "Александър Йотин - Йотин" BG161PO003-2.1.06-0042-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „БУЛМАТ” ЕООД чрез модернизация на производството. BG161PO003-2.1.06-0063-C0001
Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол BG161PO001-3.1.03-0055-C0001
Изминати/бъдещи пътища BG161PO001-1.1.10-0060-C0001
"Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня" BG161PO005-3.0.07-0045-C0001
Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективонст в ОУ "Хр.Ботев", гр.Сапарева баня BG161PO001-4.1.03-0043-C0001
Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия BG161PO003-2.3.03-0001-C0001
"Ново бъдеще за 20 младежи чрез предоставяне на обучение и осигуряване на заетост" BG051PO001-1.1.13-0498-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз