Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126735378 "Визьор" ООД гр.Хасково
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр.Хасково, ул."Независимост" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СОУ”ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” – ГР. МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО” BG161PO001-4.1.01-0155-C0001
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0004-C0001
Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 -кв.379, кв.58, гр.Ивайловград BG161PO001-4.1.03-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз