Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112645950 "Е-ПРОЕКТ" ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик Гр. ПАзарджик, ул. "Княгиня Мария Луиза" №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград BG161PO001-1.4.03-0008-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище BG161PO001-1.1.11-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз