Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200195680 "ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, Район Витоша, бул. "България"№102, Бизнес Център "Белисимо", офис 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград BG161PO001-1.4.03-0008-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в НУ"Арх.Зиновий", НУ "Любословие", ОУ "Хр.Смирински", ОДЗ "Радомирче", ЦДГ "Слънце" и ЦДГ "Осми март" чрез внедряване на енергоспестяващи мерки BG161PO001-1.1.09-0050-C0001
Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен BG161PO001-4.1.04-0031-C0001
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски BG161PO001-1.4.06-0044-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Защитено жилище Раковски BG161PO001-1.1.11-0049-C0001
Инвестиции в устойчиво развитие на община Хаджидимово - чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в образователни институции - ЦДГ "Надежда", ЦДГ "Незабравка" с.Копривлен и ЦДГ "Пролет" с.Абланица BG161PO001-4.1.03-0070-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище BG161PO001-1.1.11-0040-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград BG161PO001-1.1.09-0002-C0001
Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” за сградите, собственост на Община Септември: СОУ „Хр. Ботев”, гр. Септември; СОУ „Хр. Смирненски”, гр. Септември”; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев”, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ковачево, ОУ „Хр. Ботев”, с. Карабунар, ОДЗ „Червена шапчица”, гр. Септември BG161PO001-1.1.09-0051-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих BG161PO005-1.0.06-0049-C0001
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" BG161PO001-3.2.03-0004-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено BG161PO001-1.1.09-0020-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики в община Айтос BG051PO002-1.3.07-0022-C0001
Kомпетентна администрация на община Aйтос за по-качествено административно обслужване BG051PO002-2.2.12-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз