Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112058560 "Рубин комерс" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Велинград 4600 Велинград гр. Велинград, бул. "Съединение" №218 Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Укрепване на свлачищни процеси в община Велинград BG161PO001-1.4.03-0008-C0001
“Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на община Велинград” BG161PO001-1.4.02-0063-C0001
Устойчиво и интегрирано развитие на гр. Велинград BG161PO001-1.4.07-0020-C0001
Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград BG161PO001-1.1.11-0005-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в училища и детски градини в община Велинград BG161PO001-1.1.09-0002-C0001
Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово BG051PO001-5.1.04-0016-C0001
Рзкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Велинград BG051PO001-5.1.04-0093-C0001
Зелена и достъпна градска среда в град Велинград BG161PO001-1.4.09-0018-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0089-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз