Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831635614 ВМТ Орбита АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул."Парчевич" 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за приемна грижа и осиновяване BG051PO001-5.2.06-0086-C0001
"Ключови компетенции за по- конкурентна работна сила в България Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия " BG051PO001-7.0.01-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз