Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831430837 „Иноватикс” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Студентски, п.к.1797, бул.”Андрей Ляпчев” 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална квалификация на заети лица от "Прогрес" АД Стара Загора по професия "Леяр" BG051PO001-2.1.02-0562-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз