Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123508507 „Наблюдател” ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул.”Захари Княжески” 19, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална квалификация на заети лица от "Прогрес" АД Стара Загора по професия "Леяр" BG051PO001-2.1.02-0562-C0001
За по-добър живот BG051PO001-5.1.04-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз