Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103262681 "Призма-Ес" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна р.Варна, район Приморски, ул. „Васил Друмев” №19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища BG161PO001-1.1.01-0048-C0001
Рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен BG161PO001-1.4.05-0052-C0001
"Аз, градът" Фестивал за съвременна градска култура BG161PO001-1.1.10-0015-C0001
Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0014-C0001
Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик BG161PO001-1.1.10-0021-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001
Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна BG161PO003-2.3.02-0309-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз