Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670602 Университет за национално и световно стопанство
Седалище Област: София град Община: Столична 1700 София Студентски град "Хр. Ботев"
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България 17.06.2008 160 393 160 393 0 160 393 29,00 Приключен
Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждането на студентски практики в реална работна среда 24.06.2008 63 553 63 553 0 63 553 12,00 Приключен
"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" 19.03.2012 275 054 275 054 0 275 054 36,50 Приключен
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация 11.10.2012 741 760 741 760 0 741 760 24,33 Приключен
Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС 28.01.2013 273 780 273 780 0 273 780 23,30 Приключен
ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР 19.04.2013 122 920 122 920 0 122 920 25,00 Приключен
С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство 23.04.2013 112 017 112 017 0 112 017 20,00 Приключен
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. 23.04.2013 266 840 266 840 0 266 840 22,00 Приключен
„Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. 18.05.2013 197 275 197 275 0 197 275 23,73 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от СФ” 30.09.2009 12,00 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз