Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103798921 БОКСЕР
Седалище Област: Варна Oбщина: Суворово 9170 Суворово ул. Шипка № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ - дейност „Домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0046-C0001
ШАНС ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В МАЛКАТА ОБЩИНА – дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” BG051PO001-5.2.06-0083-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз