Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130552817 "Фокус -Нунти" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Оборище, ул."Султан Тепе" № 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Бъди активен-включи се 07.03.2012 0 0 0 0 12,00 Прекратен
Обучение за устойчива заетост 02.10.2012 0 0 38 803 0 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Заедно можем повече 09.03.2012 14,20 Прекратен
Нови възможности в Петрич и Кюстендил 27.11.2012 12,00 Прекратен
Инициатива за царсво 27.11.2012 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка на инвестиционен проект да Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци BG161PO005-2.0.01-0040-C0001
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
ПАРТНЬОРИ ЗА ПОВЕЧЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в ОБЩИНА КОСТИНБРОД BG051PO001-5.2.07-0082-C0001
"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии" BG161PO001-5.3.01-0044-C0001
Домашен помощник – за достоен живот в малките населени места в община Каварна BG051PO001-5.2.07-0099-C0001
Социален асистент и домашен помощник – за достоен живот в община Гулянци BG051PO001-5.2.07-0012-C0001
„Домашен помощник” в община Кресна BG051PO001-5.2.07-0182-C0001
Качествени социални услуги в община Сапарева баня BG051PO001-5.2.07-0177-C0001
Социални услуги –алтернатива за по-добър живот и устойчива заетост в община Царево BG051PO001-5.2.07-0048-C0001
”Алтернативи за обществена подкрепа” BG051PO001-5.2.06-0221-C0001
Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0088-C0001
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г. BG161PO004-5.0.01-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз