Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 129004492 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ВАРНА
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9026 Варна УЛ. "ВАСИЛ ДРУМЕВ" №73




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Иновативни еко и енергоспестяващи решения във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" 09.08.2013 648 990 551 641 104 301 551 299 22,00 Приключен



Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 Приключен



Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и уменията на служителите BG051PO002-2.2.17-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз