Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201559934 "СИСПРОАН" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Оборище, п.код 1527, Княз Александър Дондуков 135, ет. 4, ап. 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Измерване, анализ и контрол параметрите на извличане на енергоспестяващи светлиннни източници и тяхното сертифициране BG161PO003-1.1.05-0187-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз