Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201355305 Димитър Стаменов Станев
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Карлово 4300 Карлово пл. "Васил Левски", №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за обществена подкрепа в община Карлово BG051PO001-5.2.06-0202-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз