Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120522074 "Ферекс консулт СТМ" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян ул. "Дичо Петров" №26, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За да живеем достойно” BG051PO001-5.2.07-0155-C0001
„Грижа за качествен живот в общността” BG051PO001-5.2.07-0157-C0001
„Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе” BG051PO001-5.2.07-0261-C0001
"Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем" BG051PO001-5.1.02-0006-C0001
ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА АРДИНО BG051PO001-5.1.04-0044-C0001
Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин BG051PO001-5.1.04-0045-C0001
„ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ” BG051PO001-5.1.04-0154-C0001
Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“. BG051PO001-5.1.04-0209-C0001
„Помощ за достоен живот чрез създаване на Център за услуги в домашна среда в Община Рудозем“ BG051PO001-5.1.04-0063-C0001
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз