Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114596369 Термоконтрол сървиз ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр. Плевен, ул. Иван Вазов №58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
„Развитие на туристически атракции в община Троян” BG161PO001-3.1.02-0087-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ BG161PO003-2.3.02-0026-C0001
"Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0016-C0001
"Конкурентоспособни чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки и закупуване на оборудване за производство на нови изделия" BG161PO003-2.3.02-0040-C0001
„Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” BG161PO001-5.3.02-0020-C0001
"Повишаване ефективността на "ПЛАСТФОРМ" ООД, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност" BG161PO003-2.3.02-0066-C0001
"ПО-ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" BG161PO003-2.3.02-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз