Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110559786 "Иво строй - Кръстев" ООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Луковит 5770 Луковит ул. Княз Борис І№ 59
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг” BG051PO001-5.2.06-0198-C0001
"Осигуряване на устойчива заетост чрез повишване на компетентностите на заетите лица в ТПК "ВИТАС"" BG051PO001-2.1.15-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз