Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114616366 Веселин Балев ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен Веселин Балев ЕООД
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене” BG161PO001-4.1.01-0014-C0001
„Извънкласните дейности, начин да осмислим свободното време на децата ни и развием техните интереси и способности ” BG051PO001-4.2.03-1124-C0001
Социално предприятие „Услуги в дома и градината" BG051PO001-5.1.01-0077-C0001
"Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката" BG161PO001-1.1.07-0012-C0001
„Отново сме заедно” BG051PO001-5.2.07-0122-C0001
Въвеждане на нови технологии в производствения процес BG161PO003-2.1.06-0283-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Детска академия за толерантност BG051PO001-4.1.05-0081-C0001
„СВЕТЪЛ ЛЪЧ” BG051PO001-5.1.04-0161-C0001
По-висок професионализъм - чрез нови умения и компетенции в Монолит ООД BG051PO001-2.1.16-0108-C0001
Заедно за социална интеграция BG051PO001-4.1.05-0145-C0001
"Уеб сайт социална мрежа за пазаруване - www.grabster.eu" BG051PO001-1.2.03-0190-C0001
"Изграждане на Регионална агенция за консултиране и подпомагане на малкия и среден бизнес и Център за професионално обучение" BG051PO001-1.2.03-0188-C0001
Европейско обучение за трудова заетост BG051PO001-1.1.10-0019-C0001
"Подобряване условията на труд в "Многопрофилна болница за активно лечение –Никопол” ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0615-C0001
"Създаване на книжарница за офис услуги "Копи стар" BG051PO001-1.2.03-0329-C0001
Учим и творим заедно BG051PO001-4.1.05-0235-C0001
"Създаване на нови работни места чрез обучение, квалификация, осигурена заетост и подходящи условия за труд" BG051PO001-1.1.13-0507-C0001
"Създаване на работни места и интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст, предоставяйки им квалификационно обучение, езиково обучение и заетост" BG051PO001-1.1.13-0505-C0001
"Със знания можем и работим" BG051PO001-1.1.13-0510-C0001
"Нови знания - нова работа - нов живот" BG051PO001-1.1.13-0516-C0001
Координация и партньорство за ефективни политики и устойчиво развитие на Община Мизия BG051PO002-1.3.07-0055-C0001
С мобилност към висока производителност BG051PO001-2.2.03-0363-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз