Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128599877 ЕТ " ДАНИТЕКС - Д.Мирчева
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул.Търговска 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” BG051PO001-5.2.12-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз