Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175393312 "Евродекрет" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул Николай Гогол 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката" BG161PO001-1.1.07-0012-C0001
Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ No 1 "8-ми март" и детска ясла, гр. Павликени BG161PO001-4.1.03-0015-C0001
"Корекция и почистване на речното корито на р. Топлница в регулацията на град Копривщица" BG161PO001-4.1.04-0063-C0001
Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в гр. Гурково BG161PO001-4.1.04-0053-C0001
Прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения за обекти в община Стамболийски BG161PO001-1.4.06-0004-C0001
"Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия" BG161PO001-1.1.10-0044-C0001
Корекция на дере село Попина, община Ситово BG161PO001-4.1.04-0010-C0001
Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница BG161PO001-4.1.04-0014-C0001
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски BG161PO001-1.1.09-0044-C0001
Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до вакационно селище село Лозенец, община Царево BG161PO001-4.1.04-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз