Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200192727 "Инфовизион" ЕООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч гр. Ловеч ул."Неофит Рилски" 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0062-C0001
Рeконструкция, обновяване и оборудване на читалища в Община Ловеч BG161PO001-1.1.01-0138-C0001
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч BG161PO001-1.4.03-0015-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч BG161PO001-1.4.02-0048-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч BG161PO001-1.4.06-0048-C0001
Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч BG161PO001-1.4.07-0006-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ BG161PO002-3.3.02-0009-C0001
Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0014-C0001
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията в Община Ловеч BG051PO002-1.1.04-0043-C0001
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ BG051PO001-5.1.04-0024-C0001
Квалификация и мотивация за успешна реализация BG051PO001-1.1.10-0011-C0001
Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове BG051PO002-2.2.08-0145-C0001
"С внимание към персонала" BG051PO001-2.3.03-1107-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз