Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200318097 "Хелиос Енерджи" ЕООД гр.София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София ул."Г.М.Димитров" №62
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Медикет Цех" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0150-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Кричим Експрес" ООД" BG161PO003-2.3.02-0151-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "КАМЕЛИЯ МЕНИДЖМЪНТ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0326-C0001
"По-конкурентоспособни чрез повишаване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0404-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз