Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200119387 "ОВИК - експерт" ЕООД,
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен гр.Сливен, бул."Христо Боте" бл.1, вх.Б, ап.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз