Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128604153 Прокон ООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол гр.Ямбол, ул. Търговска 62
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Българското читалище - минало, настояще и бъдеще” BG161PO001-1.1.01-0075-C0001
Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол BG161PO001-3.1.03-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз