Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040456030 СД ХИД -Георгиев, Христов, марков и сие
Седалище Област: Сливен Oбщина: Нова Загора 8900 Нова Загора гр. Нова Загора, ул. Ат. Димитров 34а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз