Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813077346 ЕТ КОНСУЛТ-71 - ИВАНКА МАРИНОВА
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна 9005 район р-н Приморски ж.к. ЧАЙКА, бл. 60,ап. 73
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновена и модернизирана образователната инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0035-C0001
Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора BG161PO001-1.1.01-0060-C0001
"Разработване на интеграционен софтуер за повишаване ефективността на бизнес процесите в малки и средни предприятия" BG161PO003-1.1.01-0057-C0001
Обновена и модернизирана градска среда в гр.Нова Загора BG161PO001-1.4.02-0006-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов" гр.Дряново BG161PO001-4.1.03-0068-C0001
„ ISO 9001 : 2008 с обхват: Проектиране и разработване на софтуер за маркетинкови проучвания, ERP и CRM системи” BG161PO003-2.1.08-0141-C0001
„ ISO 9001 : 2008 с обхват: Маркетингови изследвания, анализи, оценки и консултации в сферата на услугите” BG161PO003-2.1.08-0143-C0001
"Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ" BG161PO003-2.2.01-0019-C0001
"Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и съоръжения в "НОВЕЛ" ООД BG161PO003-2.3.02-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз