Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102683396 ОДИТОРСКА КЪЩА КОРЕКТ ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас 8000 ул. МАКЕДОНИЯ No 89, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко Търново (България) и регион Абруцо (Италия)” BG161PO001-4.2.01-0019-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „КИЕ – ПРИНТ ” ООД чрез закупуване на модерно полиграфическо оборудване” BG161PO003-2.1.06-0137-C0001
Конкурентно развитие на "Белчевстрой" ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0083-C0001
Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко BG161PO001-4.1.04-0057-C0001
Подобряване условията на труд в "Пътни строежи 2001" АД в съответствие с европейските изисквания за безопасност и здраве при работа BG051PO001-2.3.03-0569-C0001
Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за организиран транспорт до и от работното място за заетите в КУШ ГРУП ЕООД BG051PO001-2.2.03-0239-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз