Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102011950 ЕТ КЛИП - ЖЕНИ ДИМИТРОВА
Седалище Област: Бургас Oбщина: Карнобат 8400 Карнобат гр. Карнобат 8400 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 11, вх. б, ет. 2, ап. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Реконструкция и обновяване на сграда на ДДУИ „Света Екатерина”, с. Искра” BG161PO001-1.1.01-0128-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз