Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102120729 ЕТ МИЛКОМА - МИЛКО ИВАНОВ
Седалище Област: Бургас Oбщина: Карнобат 8400 Карнобат гр. Карнобат 8400 ул.Лазар Маджаров No 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово градище, община Карнобат BG161PO001-2.1.02-0019-C0001
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
„Реконструкция и обновяване на сграда на ДДУИ „Света Екатерина”, с. Искра” BG161PO001-1.1.01-0128-C0001
Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в гр. Карнобат BG161PO001-1.4.05-0005-C0001
Усъвършенстване на управленската дейност на фирма "Пътстрой Карнобат"ЕООД в областта на околната среда,посредством въвеждане на международна признат стандарт ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0015-C0001
Изграждане на ЦНСТ - 2 бр. на територията на гр. Карнобат BG161PO001-1.1.11-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз