Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812018761 АТИКА-Р5 ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас 8000 ул. "Пробуда" No 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас BG161PO001-1.4.05-0017-C0001
„Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас- Зона за Обществен Достъп” BG161PO004-5.0.01-0063-C0001
Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас BG161PO001-1.4.09-0019-C0001
"Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", "Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик -II-ри етап" BG161PO004-3.0.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз