Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130921495 "АВС КО" ООД - Вестник Вяра
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к."Хаджи Димитър" бл.67
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0199-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
"Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII" BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
"Разкриване на социално предприятие - обществена трапезария на теритирията на гр. Якоруда" BG051PO001-5.1.02-0043-C0001
Обновяване и оборудване на МБАЛ „Свети Врач”, Сандански BG161PO001-1.1.12-0018-C0001
“Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда” BG051PO001-5.1.04-0188-C0001
Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“. BG051PO001-5.1.04-0209-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз