Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131025586 ФОТ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. „Овча купел” 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Младите учени - потенциал за развитие на науката и технологиите в областта на молекулярната биология BG051PO001-3.3.04-0058-C0001
Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията BG051PO001-3.3.04-0032-C0001
Въвеждане и използване на нови методи и подходи в обучението на млади изследователи в областта на биофизиката с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентноспособност в приложни направления като селско стопанство, екология и медицина BG051PO001-3.3.04-0042-C0001
"Разшираване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областите биоорганична химия, молекулярна патобиология и полимерни биоматериали, за повишаване на конкурентоспособността им в приоритетните направления нови материали, здраве и качество на живота" BG051PO001-3.3.06-0006-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
Провеждане на индустриални научни изследвания на процеса на реформиране /превръщане/ на бензин до водородно гориво BG161PO003-1.1.06-0006-C0001
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
Разработка на микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал BG161PO003-1.1.06-0030-C0001
"Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" BG051PO001-3.3.06-0025-C0001
Програма "Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда : от дизайн до иновации" BG051PO001-3.3.06-0050-C0001
Създаване на биоразградими опаковъчни материали на основата на полилактиди и техни съполимери BG161PO003-1.1.05-0041-C0001
Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0046-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" BG051PO001-3.3.06-0059-C0001
"Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука" BG051PO001-3.3.06-0017-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на Екофол АД, гр.Търговище" BG161PO003-2.3.02-0347-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз