Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131279289 „Биомед Фючар” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк Студентски град бл.7а, ет.5, ап.46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда BG051PO001-3.3.04-0041-C0001
Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на научните изследвния на младия научен потенциал в приоритетни области на медико-биологичните науки BG051PO001-3.3.04-0046-C0001
Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията BG051PO001-3.3.04-0032-C0001
Въвеждане на СУК в Проген ООД за постигане на европейско качество на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0253-C0001
"Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" BG051PO001-3.3.06-0025-C0001
Подобряване безопасността на труда в Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД BG051PO001-2.3.03-1027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз