Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825095010 "Микро Асу" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив; Район р-н Северен; ул. ИБЪР 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и изпитване на качествено нови противомаститни лекарствени продукти от природни вещества, приложими във ветеринарната мидицина" BG161PO003-1.1.01-0035-C0001
"Разработка на иновативен продукт за ефикасна системна профилактика на зоонозата Дирофилариоза" BG161PO003-1.1.01-0055-C0001
Нови инвестиции и модернизация в БЛУФЕД ЕООД BG161PO003-2.1.06-0230-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии” BG161PO003-2.1.07-0051-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех" BG161PO003-2.1.06-0009-C0001
Конкурентоспособност чрез ръст в развоя, обема, асортимента и качеството на продукцията BG161PO003-2.1.11-0075-C0001
Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване BG161PO003-2.1.11-0106-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "АРП"ООД, чрез инвестиционна подкрепаза производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0029-C0001
Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите BG161PO003-2.1.13-0016-C0001
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0543-C0001
Подобряване на условията на труд в СД ПАН-Х-ХРИСТОВ, ПАНТЕЛЕЕВ И СИЕ BG051PO001-2.3.02-0048-C0001
"Развиване на самостоятелна стопанска дейност чрез въвеждане на конкурентен вид производство за печат на пълноцветни етикети и ръстови марки в гр. Трявна" BG051PO001-1.2.03-0169-C0001
"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет" BG161PO003-1.2.04-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз