Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114005108 "Контракс Плевен" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. "Г. Раковски" 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" BG161PO003-2.1.04-0084-C0001
Европейско обучение за трудова заетост BG051PO001-1.1.10-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз