Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121710606 Национален институт за недвижимо културно наследство
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. “Княз Дондуков” №16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера. BG161PO001-3.1.03-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз