Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115037557 "Балканконсулт ВТ"ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив; Район Централен; ул. БОГОМИЛ 62
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Основен ремонт и саниране на „ОУ Христо Ботев” ,ОДЗ „Йордан Шопов „-с. Исперихово и ОДЗ „Здравец” –гр. Брацигово” BG161PO001-4.1.01-0031-C0001
"Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД" BG161PO003-2.1.04-0242-C0001
"Технологична модернизация в предприятието" BG161PO003-2.1.04-0232-C0001
"Повишаване ефективността и конкурентоспособността на "Унипак"АД, чрез въвеждане в експлоатация на иновативна, високопроизводителна шестцветна офсетова печатна машина" BG161PO003-2.1.07-0030-C0001
Подобряване на технологиите и управлението в "Лион Трейдинг" ООД, запроизводството на качествени и безопасни храни, в съответствие със стандарта ISO22000:2005 BG161PO003-2.1.08-0004-C0001
"Повишаване конкурентноспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех" BG161PO003-2.1.06-0009-C0001
"Модернизация на оборудването на "Евриком"ЕООД" BG161PO003-2.1.11-0164-C0001
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Джебел-96” ООД чрез инвестиции в ново съвременно оборудване BG161PO003-2.1.13-0352-C0001
Подобряване на работната среда в МК "Люсил 1" ООД BG051PO001-2.3.02-0072-C0001
Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси“ АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.13-0190-C0001
Подготовка за въвеждане в производство и комерсиализация на двуцилиндров гърбичен двигател с вътрешно горене BG161PO003-1.1.05-0236-C0001
"Безопасен труд в "БГ ХАУС" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0619-C0001
Повишаване ефективността и конкурентоспособността на „Унипак” АД, чрез внедряване на иновативен процес за ролен офсетов печат на гъвкави опаковки BG161PO003-1.1.07-0219-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз