Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име FR94380743716 Vectra SA
Седалище Държава: Франция (France) гр. Ла Вериер, ул. "Паникал" No 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги" BG161PO003-2.1.04-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз