Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114547404 "Ведиком" ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Сан Стефано № 21-5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подготовка и сертификация на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004, продуктова сертификация съгласно Еко-Текс и закупуване на контролно-измервателно оборудване BG161PO003-2.1.03-0233-C0001
"Подобряване на инфраструктурата по качество и на прилаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" BG161PO003-4.3.01-0002-C0001
"Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия" BG161PO003-2.1.11-0058-C0001
Увеличаване дела на продажбите на фармацевтичния пазар на ЕС чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0094-C0001
"Нов старт в живота - козметично студио "Беллесса" BG051PO001-1.2.03-0189-C0001
Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието BG051PO001-3.1.07-0039-C0001
"Започване на работа" BG051PO001-1.1.13-0391-C0001
"Работа в "Сторко Трейд Енд Дистрибюшън" ЕООД за младите хора" BG051PO001-1.1.13-0522-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз