Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030435072 "Комсофт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Пиротска" No 5, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти " BG161PO003-2.1.04-0493-C0001
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
Модерно управление в „Лирекс Хай Тех” ЕООД BG161PO003-2.1.12-0491-C0001
„Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3” BG161PO004-4.0.01-0005-C0001
„Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” BG161PO004-5.0.01-0069-C0001
"Програма за мултидисциплинарно обучение на докторанти и млади учени, насочена към подобряване на дейностите в България по изграждане на интегрирана система за наблюдение и информационно обслужване в метеорологията, хидрологията и геофизиката с цел намаляване на риска от бедствия, разионално използване и опазване на природните ресурси и изследване на климатичните промени" BG051PO001-3.3.06-0063-C0001
Внедряване на иновативна система за хибридни ИТ обучения BG161PO003-1.1.07-0264-C0001
„Решения за проследяване на хора и материали във високо рискови среди“ BG161PO003-1.1.07-0463-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз