Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130275893 "ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1379 район р-н Възраждане ул. АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛОВ No 2, ет. 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
По-обучени, по-устойчиви 04.10.2012 0 0 21 687 0 12,00 Прекратен
За по-добро бъдеще 22.11.2012 0 0 0 0 12,00 Прекратен
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Елит медия България ЕООД" 25.06.2014 0 0 554 138 0 9,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
На стаж в медиите 09.03.2012 12,00 Приключен
Алтернатива за устойчива заетост в общините Несебър и Поморие 09.03.2012 12,00 Прекратен
Заедно за по-добро бъдеще 09.03.2012 12,00 Прекратен
По-добро бъдеще за всички 06.12.2012 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз